Odesláno od dne v Nemluví. Nemluví?

Měsíc po vyšetření jsem požádala maminku, aby mi napsala, jak se Štěpánovi daří, zda vnímá nějaké pokroky. Cituji z jejího mailu:

„Děkuji za optání, situace se výrazně zlepšuje. Kroužek, kam chodíme jednou za týden, je pro něj sice stále obtížný (chce abych s ním šla i na toaletu a stále se na něj při běhání dívala), ale to mu asi bude trvat déle. Při rozřazování do skupin je naštěstí vždy někým uloven a já jsem s učitelkou domluvena, že tam můžu zůstávat, i když ostatní rodiče tam nejsou. Už taky pěkně zdraví nahlas a má z toho radost. U logopedky pěkně spolupracoval, takže dostal velkou jedničku. Zprávu jsem jí jen předala, takže reakci ještě nevím, ale i ona si musela všimnout jeho komunikačních pokroků. 

Ze školky už nedostáváme žádné negativní zprávy co se týče jeho chování. Určitě pomáhá, že už není tak nemocný, takže je ve školce každý den a navíc tam má sestru. Učitelky mu díky vaší zprávě mnohem lépe rozumí, dávají mu najevo, že ho mají rády. Je pyšný, že mu jedna učitelka řekla že je nejhodnější. Povzbudí ho každý pokrok, takže když ho někdo pochválí, je to pro něj motivace, a když začne sám chtít, tak už mu to pak jde. Sám od sebe už mluví o dětech ve školce, učitelka se ho snaží zapojovat do hry, takže si hraje s učitelkou a tím zároveň i s dětmi. Dokonce chce být ve školce dlouho, protože pak je tam méně dětí a učitelka se mu může spíše věnovat. 

Nás jako rodiče dost uklidnilo to, co jsme se od vás dozvěděli. Hlavně jsme na něj přestali tlačit, třeba v situacích, kdy nám hned neodpoví. Jsme na něj asi milejší, klidnější, bereme ho takového, jaký je, a to mu pomáhá se zlepšovat. Já už vím, že mu prostě vše trvá déle, než to zvládne. Prostě nás už jeho chování nestresuje. Například ty jeho věčné ujišťovací otázky nebo otázky na fakta typu: Kolik je v Praze obchodů? Tohle jsem mohla vygooglit, ale ne vždy jsem schopná přesně odpovědět. Třeba včera se zeptal, jestli je Slunce opravdu žluté nebo spíš bílé. J 

Velkou radost máme z toho, že se začíná těšit do školy. Myslím si, že jestli to takhle půjde dál, tak ten zápis ve škole by mohl zvládnout dobře. Takže teď si jen můžeme držet palce, aby měl štěstí na učitelku v první třídě."

Palce držíme i my!!

 

 

Odesláno od dne v Nemluví. Nemluví?

Dejte nám konkrétní rady, jak můžeme našemu dítěti (žákovi) pomoci. Tuto větu slýchám z úst rodičů a učitelů velmi často. Jejich dosavadní zkušenosti jsou většinou takové, že od psychologa z poradny dostali doporučení spíše obecná a na konkrétní dítě málo zaměřená. Snažila jsem se proto být, a to jak v rozhovoru s rodiči, tak i ve zprávě, kterou mohou rodiče poskytnout učitelkám ve školce, opravdu velmi konkrétní. Pozorný čtenář si už podobná doporučení dokázal z předešlých dílů sám odvodit, zde uvádím autentické informace ze zprávy, kterou jsem rodičům poskytla. 

Především je potřeba začít vnímat chlapcovo chování jako projev normálního vývoje určitého typu osobnosti a takto k němu přistupovat. Zároveň by měli rodiče projevy chlapce vysvětlovat okolí a zamezit tomu, aby byl vystavován sociálním situacím, ve kterých si připadá zvláštní, méněcenný, „nenormální“. 
Adaptace a režim:

-   Dávejte mu dostatek času, aby si zvykl na nové věci. Netlačte jej do sociálních situací, do kterých se mu nechce. Vyjádřete empaticky pochopení: „Já vím, že potřebuješ víc času, než se rozkoukáš. Tak si tady klidně na chvíli sedni a jen tak se dívej. Až budeš chtít, přijď za námi.“ 
-   V novém prostředí se potřebuje nejprve seznámit detailně s tím, „jak to tady chodí“. Chce se chovat „správně“, podle pravidel, která jsou v prostředí stanovena, a pokud je nezná, může být zmatený. Zároveň může mít problém se zeptat a může působit zmateně, neschopně. Je pravděpodobné, že v takové situaci chce vědět přesně, co se od něj očekává (např. kam přesně má jít, co přesně má dělat apod.) 
-   Dodržujte režim, jak jen je to možné. Mluvte s ním v předstihu o tom, co se bude dít a co může očekávat, včetně „záložních plánů“, pokud první varianta nevyjde. 

Komunikace: 

-   Buďte jasní, přesní a velmi konkrétní v tom, co po chlapci požadujete. Říkejte přesně to, co si myslíte a myslete přesně to, co říkáte. Buďte logičtí a konzistentní ve svých požadavcích. 

-   Respektujte jeho potřebu klidu, ticha a nepřerušovaného času pro přemýšlení. 

-   Když se chlapce na něco zeptáte, dejte mu nejdřív čas, aby si mohl promyslet odpověď, nepřerušujte ticho povzbuzováním k odpovědi či doplňujícími otázkami. 

-   Buďte velmi trpěliví a vytrvalí. Počítejte s tím, že zapojit toto dítě do nějaké diskuse nebo aktivity, která ho nezajímá, je velmi náročný úkol. - -   Chcete-li se k němu přiblížit, dělejte s ním věci, které ono samo rádo dělá, připojujte se k jeho hře, k jeho zájmům.  

Spolupráce, hra, činnosti: 

-   Netlačte jej k rychlé změně aktivit, respektujte jeho potřebu pomalého přechodu (když je chlapec do něčeho zabraný, je nutné počítat s tím, že mu přerušení činnosti bude nějakou dobu trvat, změna zaměření pozornosti z jeho myšlenek do vnějšího světa od něj vyžaduje zvýšené úsilí a čas).

-   Nabízejte mu hry, které mají jasná pravidla. Poskytujte mu dostatek encyklopedií a knih plných faktů.

-   Tvořivé úkoly mohou být pro chlapce náročné – dokáže sám tvořit, pokud se pro to sám rozhodl a vychází to z jeho představy. Pokud však po něm žádáte splnění nějakého tvořivého úkolu, bude potřebovat přesně vědět, co od něj očekáváte, bude chtít přesně splnit zadání, které budete muset velmi upřesnit včetně konkrétního příkladu, jak má výsledek vypadat. Např. zadání „Vyrob dárek pro maminku,“ je pro něj velmi široké. Bude chtít vědět, co konkrétně to má být (můžete využít výběr z možností), co k tomu může použít, jak by mohl postupovat.

-   Vytváříte-li s dítětem dohodu, nepředpokládejte, že ticho znamená, že má dítě s dohodou problém, ale ani, že s ní souhlasí. Vybídněte jej, ať si to promyslí a za chvíli se jej zeptejte na názor. 

-   Žádejte je, aby vám pomohl nějakou věc vyřešit, a pak poslouchejte jeho radu. Ptejte se ho na jeho názor a pak čekejte tiše na to, až ho s vámi bude ochoten sdílet. 

Sebeúcta, zodpovědnost sám za sebe:

-   Rozvoj sebeúcty podporujte tím, že mu umožníte seznamovat se se světem pozorovatelských způsobem, a sbírat množství faktických informací předtím, než udělá logické rozhodnutí. 

-   Největší pochvalu a vyjádření lásky dítěti poskytnete, když si k němu sednete a tiše posloucháte, co vám detailně popisuje, a to až po dobu třiceti minut. Dítě to skutečně ocení, cítí se milované, je ochotno sdílet své pocity a vyjadřovat přirozeně své emoce.

-   "Odměňujte“ jej tím, že mu budete poskytovat stále více příležitostí pro to, aby mohl mít sám nad sebou kontrolu a mohl nést za sebe zodpovědnost.

V závěrečném, sedmém dílu našeho seriálu, se dozvíte, jak uvedená doporučení zafungovala a jak to se Štěpánem dopadlo. 

Odesláno od dne v Nemluví. Nemluví?

Je možné  odhadnout typ dítěte už v předškolním věku? Je. Musíme však velmi dobře rozumět Teorii typů, tj. projevům jednotlivých psychických funkcí nejen v dospělém, ale i v dětském věku, a také zákonitostem vývoje typu v průběhu života. A v neposlední řadě se nesmíme na projevy dítěte dívat pouze typologicky. Je potřeba vzít v úvahu všechny faktory, např. způsob výchovy, pořadí narození apod. 

Projevy Štěpána velmi korespondují s rozvíjejícími se dominantními introvertními smysly (SI), které doplňuje prozatím málo rozvinuté, ovšem v chování se již odrážející, extravertní myšlení (TE). Tato kombinace vytváří typ ISTJ. Tyto děti popisují jejich rodiče často jako „vážné“ už od batolecího věku, většinou působí velmi zamyšleně a rozhodně se neusmívají na cizí lidi. Stává se, že si vyberou jednu klíčovou osobu – většinou matku – a s tou vytvoří silné pouto a jsou velmi citliví na to, když s nimi někdo zachází jiným způsobem, než jsou zvyklí. To, aby se věci děly obvyklými a osvědčenými způsoby, je bude provázet celým dětstvím, vždycky budou dávat přednost tomu, co už dobře znají před něčím novým.
Díky introvertní orientaci jsou tyto děti po většinu dne zaměřené do svého vnitřního světa a jakoby odpojené od toho, co se děje kolem nich. Mají silnou schopnost koncentrace pozornosti na to, co právě dělají, a v hlavě jim neustále běží vnitřní dialog. Je proto obtížné přerušit jejich myšlenky, když je chceme zapojit do konverzace nebo přimět k nějaké činnosti. Vnitřní svět je jim zkrátka bližší, cítí se v něm lépe a bezpečněji, proto je vyčerpává pobyt v kolektivu a nutnost interakcí s lidmi. Potřebují pak dostatek času o samotě, ve svém vnitřním světě, aby své baterky dobili. Od útlého věku proto působí tiše, vážně a odtažitě. Neiniciují sociální interakce a pro aklimatizaci na novou situaci potřebují hodně času – času na to, aby posbírali dostatek informací. Většinou sedí opodál a dívají se, mohou se rozhodnout ignorovat to, co dělají ostatní, a zůstat spokojení hraním si o samotě či s jediným kamarádem. Nepomáhá tlak ani zastrašování. A pokud zažijí skutečnou separační úzkost, mohou zůstávat stranou ostatních lidí po dlouhou dobu. 

Jazyk těchto dětí je velmi doslovný a realistický, od začátku se v něm odráží to, čemu věnují pozornost – reálnému světu kolem sebe. Zajímá je příroda či chtějí přesně vědět, jak přesně se jmenují předměty v jejich domě. Ptají se na velmi konkrétní otázky a očekávají velmi přesné a konkrétní odpovědi. Mají rádi dospělé, kteří jsou velmi konkrétní ve svých očekáváních a přesní v tom, co říkají. To platí také, pokud se jedná o časy a data pro budoucí plány. Chtějí vědět, kdy přesně někam půjdou nebo za přesně kolik dnů bude další díl jejich oblíbeného dětského pořadu. Moc rádi se učí fakta a rádi je sdílejí s rodinou či blízkými přáteli.

Proces socializace u chlapce negativně ovlivnilo několik faktorů. Ty způsobily separační úzkost, zvýraznily projevy osobnostního typu a oddálily normální proces socializace. 

Složitá situace pro chlapce nastala po narození sestry. Jak už jsme zmínili výše, pro tyto děti je klíčová velmi těsná vazba na matku spojená s rutinou a stereotypem pečování. Tato vazba a režim byly příchodem sourozence narušeny. Druhým podstatným faktorem byla nepravidelnost, s jakou chlapec docházel do mateřské školky. Při adaptaci na nové prostředí je zásadní, aby vše probíhalo v ustáleném řádu a režimu, co možná nejpravidelněji. Kvůli častým nemocem chlapce to nebylo možné. Adaptaci navíc ztěžovalo to, že matka byla v té době s mladší dcerou doma a chlapec z jeho pohledu do školky chodit nemusel a mohl to podvědomě vnímat jako „zradu“. A navíc, jeho nejlepší a jediný kamarád, se odstěhoval. Okolí čím dál víc vyvíjelo na rodinu tlak, že projevy chlapce nejsou normální. Chlapec vnímal nespokojenost okolí s jeho chováním, nemohl být sám sebou, byl neustále konfrontován s tím, že by se měl chovat jinak: měl by být aktivnější v komunikaci, měl by si hrát s dětmi, reagovat na dospělé atd. Na tento tlak reagoval výbuchy emocí, ale taky jejich potlačováním, což vedlo k psychosomatickým projevům, které mohly mít souvislost s častou chlapcovou nemocností.  

Co byste doporučili rodičům a učitelkám v mateřské školce? Jak by měli k chlapci přistupovat?

 

Odesláno od dne v Nemluví. Nemluví?

Bylo mi čím dál tím víc jasné, že zjistit něco přímo od Štěpána (tak, jak jste vy čtenáři navrhovali), nebude vůbec snadné. Bylo zřejmé, že navázat komunikaci s úplně cizím člověkem a ještě v cizím prostředí, bude pro Štěpána obtížné, ne-li nemožné. Rozhodla jsem se proto setkání uskutečnit v jeho přirozeném prostředí, u něj doma.
Štěpán a jeho sestra Evička skákali na trampolíně. Když mě zaregistrovali, přestali skákat a začali si mě zkoumavě prohlížet. Na můj pozdrav ani jeden z nich nereagoval, maminčino povzbuzení, aby přece aspoň řekli dobrý den, nezabralo. Šly jsme s maminkou dovnitř a já horečnatě přemýšlela, jak jen bych navázala kontakt. Tušila jsem, že přímé oslovení bude příliš invazivní, tak jsem začala popisovat, co vidím: Jaké to mají zajímavé ručně vyrobené magnetky na ledničce? Že se mi moc líbí ta beruška, která má všech sedm puntíků. A že ji asi dělala maminka… „Tu jsem dělala já,“ ozvalo se nesměle z Eviččiných úst. Popisovala jsem další magnetky, až jsem se dostala k dinosaurovi: „Takového dinosaura bych tedy vymodelovat nezvládla. A už vůbec nevím, jak se jmenuje.“ „Tyranosaurus rex,“ odpověděl chlapecký hlas. Vycítila jsem svou šanci, nicméně na otázku, jak se vlastně s takovou modelovací hmotou pracuje, jestli se musí dát uvařit nebo uschne sama, už jsem se odpovědi od Štěpána nedočkala. Odběhl si hrát vedle do pokoje, kde měl rozestavěnou dráhu pro vláčky.

Šla jsem za ním, sedla si k němu a obdivně řekla, že to je skvělé, když může mít doma opravdový vlak. Myslela jsem samozřejmě věrnou napodobeninu reálného vlaku, kterou právě umisťoval na koleje. Upřel na mě dlouhý, nechápavý pohled. „To není opravdový vlak. Ten by se nám domů nevešel.“  Dostala jsem lekci o tom, jak mluvit s dítětem, které přijímá informace preferovaně skrze smysly. Je třeba se vyjadřovat přesně a držet se konkrétní reality. Ne, že bych to nevěděla, ale tohle byl dost zřejmý diagnostický podnět. Začala jsem se tedy Štěpána ptát na konkrétní věci ohledně vláčků, se kterými si hrál, a většinou mi taky, byť po chvíli přemýšlení, konkrétně odpověděl. Důležité však bylo především to, že mluvil. Maminka byla mile překvapená. S lidmi mimo rodinu nikdy nemluví, i když je už víckrát viděl. 

Ještě několikrát jsem se podobným způsobem připojila k jeho hře, komentovala jsem to, co konkrétně v danou chvíli dělal nebo jsem se ho ptala na faktické znalosti z oblasti jeho zájmů, tedy především vláčky. Bylo zřejmé, že je to dítě, které má velikou zásobárnu znalostí, a když se ho ptám konkrétně a jasně, vykazuje velmi dobrou schopnost logického uvažování. Pokud však otázku položím málo konkrétně a pokud navíc očekávám rychlou odpověď, nedočkám se jí.  

Důvodem je způsob, jakým toto dítě přijímá informace. Jedná se o tzv. „introvertní smysly - SI“. Je to příjmový proces, který se zaměřuje na konkrétní smyslové podněty z prostředí i zevnitř těla, a to v jejich detailní podobě. Ve chvíli, kdy přijmeme podnět, SI k němu navíc připojí naši vnitřní reakci (vjem, pocit).  Jedná se tedy o subjektivní způsob vnímání, protože podnět si pak s sebou nese aktuální emoční zabarvení. 
Spolu s příjmem nových informací dochází k vybavování minulých zkušeností z paměti. SI přitom vyvolává minulé vjemy v detailu a přesně tak, jak byly tenkrát vnímány a pociťovány. Obratně porovnává současnou situaci s těmi minulými a okamžitě rozpoznává všechny rozdíly. Proto je SI spokojenější, když jsou věci známé, to, co fungovalo v minulosti, se opakuje, a udržují se tradice. Tento přístup je pro SI pohodlný, naopak vytváření nových věcí a fungování v nových situacích je energeticky náročné.
(Více o příjmových a rozhodovacích funkcích čtěte zde: http://www.teorietypu.cz/o-teorii-typu/26-zakladni-stavebni-kameny)

Kde všude (tj. v jakém Štěpánově chování, reakcích) jsme mohli až doposud zaznamenávat projevy introvertních smyslů (SI)?  

V příštím díle si podrobněji popíšeme, jak se projevují děti, pro které je právě SI  jejich dominantní funkcí. 

 

Odesláno od dne v Nemluví. Nemluví?

Kromě všeho, co už jsem se od maminky dozvěděla, mě také zajímalo, jak by ona svého syna popsala. Zde je její odpověď: „Štěpán je hodný a v mnohém šikovný kluk, který se zajímá o svět kolem sebe a dost o něm přemýšlí, často se ptá na věci, které ho zajímají, o světě kolem sebe, o jiných zemích, o vesmíru (netuším co si z toho ale informačně odnáší). Má rád svůj režim, špatně snáší změny a to nejen změny pravidelnosti, ale i změny od toho, co si sám představoval, že se bude dít a jak. Není trpělivý, činnosti jako malování ho sice baví, ale maluje a kreslí “šmahem”. Není otevřený, chová se odtažitě, nepřístupně, trvá to, než někoho přijme. Nerad zdraví, a to ani své kamarády, oproti sestře není tak usměvavý, pohodový, je spíš “nervák” a často “bručoun”.  Sestře při hře neustále říká, co má a co nemá dělat. Má hrozně rád mašinky, od malinka chodil rád na nádraží, řekl i dřív slovo tramvaj než táta. Od mala říká, že bude pracovat s mašinkami, momentálně chce být strojvůdce rychlíků.
Na moji otázku 
Co dobře umí a zvládá a za co ho chválíte?, maminka odpověděla: „Je již delší dobu poměrně samostatný, sám se obléká (až na tkaničky), sám si hlídá toaletu, má-li žízeň, dojde si natočit vodu. Chválíme ho prakticky za vše, co se mu podaří, že něco hezky nakreslil, jaké postavil koleje pro vláčky. Taky oceňujeme, když je milý na sestru, něco jí pochválí. Označením šikulka se u nás nešetří.“ 

Všechny informace, které jsem o chlapci a jeho situaci měla, jsem se dozvěděla z mailové komunikace s maminkou. Ta probíhala v průběhu června (to je po roce docházky do školky). Dohodly jsme se, že řešení problému odsuneme na dobu po prázdninách, kdy Štěpán znovu začne do školky chodit. Termín setkání se Štěpánem nakonec vyšel až na polovinu října, požádala jsem proto maminku ještě o informaci o tom, jak se mu aktuálně ve školce daří: 
"Od září chodí každý den do školky od rána do čtyř odpoledne, ještě nebyl nemocný. Po týdnu prý řekl slovo, po druhém řekl větu, a to, že chce na záchod. Občas se prý "zapomene" a něco řekne, ale s dětmi si nehraje, i když o nich pak doma vypráví, hlavně o tom,
koho předběhl na vycházce. Jeho největší radostí je, když předběhne nějakého staršího kluka. A chtěl by umět předběhnout tátu. Když ho vyzvednu ze školky, mluví pořád, vybíjí si "agresi" na sestře a hrozně si potřebuje hrát doma s hračkami.“

 Jak bude Štěpán v prvním kontaktu se mnou reagovat? Na základě čeho si to myslíte?
Co byste mi doporučili? Jak bych se měla chovat? Co bych měla dělat, co bych naopak dělat neměla?

V předchozích komentářích jste zmiňovali, že bychom potřebovali vědět, jak celou situaci vnímá sám Štěpán. Myslíte si, že je reálné se to od něj dozvědět? Pokud ano, jak mám postupovat, abych to zjistila?

Odesláno od dne v Nemluví. Nemluví?

Abych se mohla rozhodnout, zda mohu být rodině nějak nápomocná, potřebovala jsem více informací. Požádala jsem proto maminku, aby mi popsala dosavadní chlapcův vývoj: „Těhotenství bylo v pořádku, porod dlouhý a únavný. V půl roce byl hospitalizován na neurologii pro podezření na zánět mozkových blan, nakonec byl diagnostikován zvýšený svalový tonus. Měl stále sevřené pěsti i chodidla a následovala rehabilitace. Motorický vývoj byl zpomalen, začal chodit v roce a půl. Vše mu trvá déle, ale zatím vše dohnal. Bývá často nemocný, kašle od podzimu do léta, příčina zatím není známá, bere autovakcínu. Častá nemocnost způsobuje výpadky docházky do školky.“
K odpovědi na otázku, co Štěpána baví, co rád dělá a v jakých situacích s ním výchovně narážejí, maminka napsala: „Nejraději si hraje sám s mašinkami či auty.  Asi před rokem a půl ho začalo bavit psát písmena, ale příliš se neposunul, spíše ho teď baví čísla a jejich posloupnost. Zvládá pochopit pravidla různých stolních her a pak je rád hraje s dospělými. Nejradši by tím trávil celý den. Druhým rokem jezdí na šlapacím kole, letos začal plavat bez pomůcek a potápí se pod vodu. I když z vody má respekt. Baví ho běhat, tak jsem ho přihlásila na kroužek atletiky. Chápe, co má dělat, ale dětí se jakoby " bojí", takže když má někoho podlézt, tak to neudělá, nebo plácnout někoho při doběhu či se ho dotknout je problém. Problém je taky, když si mají dojít na záchod, sám tam nechce jít, nebo tam dojde, ale potřebu nevykoná a přijde zase zpět, takže musím s ním. Na začátku tréninku nezvedne ruku, když slyší své jméno, teda zvedne, ale pohyb je to sotva centimetrový. Takže se mě ptala cvičitelka, jaký má problém. Pro okolí to často vypadá, že něco konkrétního nezvládá, a my přitom dobře víme, že to umí, že je šikovný. Třeba doma tancuje, ale na dětské diskotéce nehne ani prstem, nebo když se ho někdo na něco zeptá a on neodpoví. Nebo když si ve školce nehraje a místo toho stojí hodinu u plotu a vyhlíží mě. Zlobí mě, že si ve školce ani neumí říct učitelce, že chce na záchod, přitom doma je úplně soběstačný.
Doma mívá záchvaty paličatosti. Už v roce a půl byl schopen po té, co jsme jej kus cesty nesli v náručí, běžet zpátky, aby si to prošel pomalu sám tak, jak on chtěl. Když mu dám jogurt do modré misky, ale on chtěl do žluté, takže řekne, že to nebude jíst. Nebo nechce něco z toho, co jsem mu dala na talíř, a odmítne celé jídlo.“

Které z nových informací vám připadají důležité pro pochopení celé situace a následnou pomoc Štěpánovi a jeho rodině?
Jaké informace nám stále chybí a jak bych je měla zjistit? 

Jak byste na základě dosavadních informací chlapce popsali? 

 

Nedávné komentáře k tomuto článku - Ukaž všechny komentáře
 • Beata P. říká #
  Jako v předchozím komentáři mi připadá, že podstatné informace jsou o jeho hraní o samotě, hraní si s dospěláky v bezpečném prostř
 • Tomáš O. říká #
  Mnoho informací máme od maminky, samozřejmě by mne zajímalo, jak to vidí Štěpán. Zkušená psycholožka si myslím k němu najde cestu.

Odesláno od dne v Nemluví. Nemluví?

„Náš pětiletý syn Štěpán má velké problémy v komunikaci s dospělými i dětmi. V loňském roce začal chodit do školky, ale celý rok se nezapojoval do her, neodpovídal na otázky. Teď po prázdninách je situace stejná, hraje si sám, stranou dětí, na zahradě stojí u plotu a vyhlíží nás. S cizími lidmi nekomunikuje vůbec, na ty, které zná, ale nějakou dobu je neviděl, reaguje až po dvou, třech hodinách, a i tak mluví minimálně. Nepozdraví souseda, nemluví s nikým kromě rodičů, sestry a babiček. Čekali jsme, že se to časem upraví, ale paní učitelky ve školce říkají, že bychom to měli řešit. Podle paní logopedky má Štěpán pravděpodobně elektivní mutismus, doporučila nám navštívit klinického psychologa a absolvovat nějakou terapii. Slyšeli jsme taky od známých, že by mohl mít Aspergerův syndrom. Bojíme se, že opravdu není normální, že nám ho nevezmou do školy a že nebude v životě normálně fungovat. Mohla byste nám nějak pomoct?“
Tohle byl mail, který mi poslala jedna maminka. Její zoufalství a obavy o budoucnost chlapce mě hluboce zasáhly. Je to ale opravdu tak, jak říká paní logopedka, je třeba stanovit diagnózu a nasadit nějakou léčbu či terapii? 

Jak celou situaci vnímáte vy? 
Na co bych se rodičů měla zeptat? Co všechno bych měla zjistit?

Odpovědi na otázky pište prosím jako "komentář", čtěte reakce dalších čtenářů a těšte se na pokračování tohoto příběhu!

Nedávné komentáře k tomuto článku - Ukaž všechny komentáře
 • Šárka říká #
  Děkuji Vám všem za komentáře k 1. dílu seriálu. Po tomto prvním kontaktu s maminkou jsem si nebyla jistá, jestli dokážu rodině něj
 • Andělka říká #
  Budu-li předpokládat, že se Štěpán mezi svými nejbližšími projevuje jako "běžné" dítě, pak se chlapcův problém v komunikaci s cizí
 • Tomáš O. říká #
  Myslím, že v předchozích komentářích jste přesně vystihli, které informace ještě potřebujeme znát. Právě unáhlené diagnózy např. l

Kniha NEJSOU STEJNÉ již brzy k prodeji

Jak díky teorii typů porozumět dětem i sami sobě

 

Přihlaste se na úvodní seminář do teorie typů

 

Vytváříme dlouhodobé vzdělávací programy

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím