Tichá voda? - 4. díl

Odesláno od dne v Seriál

     Protože otec přivedl Hanku kvůli selhávání ve škole, udělala jsem s ní v rámci poradenského vyšetření inteligenční test, který kromě celkového IQ vypovídá také o struktuře intelektových schopností. V tomto testu Hanka prokázala výbornou slovní zásobu a schopnost pohotově reagovat na pokládané otázky.  U některých složitějších otázek sice neznala odpověď, ale problém nebyl v neznalosti, nýbrž ve způsobu, jakým byly otázky pokládány. Pokud bylo zadání abstraktní a teoretické, pomáhalo, když jsem jí otázku „přeložila“ do jazyka její konkrétní reality, aby si pod tím uměla něco představit (např. „Co způsobuje rezivění železa?“ – „Proč reziví motorka?“).

     V neverbální části testu, kde dítě pracuje s různými názornými pomůckami, bez problémů zvládala ty úkoly, jejichž podstatou bylo něco konkrétního a v realitě představitelného (např. řazení obrázků do příběhu podle časové a logické následnosti, skládání obrázků z dílků). Potíže měla u skládání abstraktních obrazců z kostek podle předlohy. Komentovala to slovy:“Já si tu předlohu musím opticky rozdělit na jednotlivé kostky, protože nevidím ten celek.“ 
     Výsledky testu ukázaly, že Hančiny intelektové schopnosti se pohybují v pásmu horního nadprůměru. Hanka je tedy pro studium gymnázia „dost chytrá“, co jí tedy brání dosahovat lepších výsledků?

Už možná tušíte, že odpověď budeme hledat ve vrozených typových preferencích. Máte nějaké odhady? Co vás k nim vede?  

Podělte se o názory formou komentáře. 

 

0

Komentáře

Kniha NEJSOU STEJNÉ již brzy k prodeji

Jak díky teorii typů porozumět dětem i sami sobě

 

Přihlaste se na úvodní seminář do teorie typů

 

Vytváříme dlouhodobé vzdělávací programy

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím