„Výchova je náročná. Co platí na jedno dítě, nefunguje na druhé.“

„Někteří žáci jsou aktivní, jiní ne. Už fakt nevím, jak je motivovat.“

„Říkám to jasně, ale oni stejně dělají něco jiného, než očekávám.“

„Myslím to dobře, ale stejně se to druhého dotkne.“

„Rozdílné povahy nejsou obohacením, nýbrž brzdou spolupráce v našem týmu.“

Každý ví, že nejsme stejní. Přesto druhé soudíme podle sebe a čekáme, že to, co je důležité pro nás, potřebují i oni. Narodili jsme se ale s různým nastavením moz ku – pro některé dovednosti a činnosti máme vrozené vlohy a snadno se je naučíme, jiné nás stojí velké množství energie a nebaví nás. Lidé kolem nás to ale mohou mít jinak.

Díky Teorii typů zjistíte nejen to, co ještě nevíte o sobě, ale také, co potřebujete vědět o druhých, aby se vám s nimi lépe komunikovalo a spolupracovalo.

PO SEMINÁŘI BUDETE:

  • rozumět svým přirozeným potřebám a vlo hám – co vás motivuje, jak komunikujete a jak to druzí vnímají;
  • chápat, proč v náročných situacích a ve stresu reagujete jinak než obvykle a jaké dopady to má na okolí;
  • znát faktory, které ovlivnily váš vývoj, a možnosti, jak se dále rozvíjet;
  • rozumět jiný typům lidí (dospělým i dětem) – co potřebují, jak komunikují, co je motivuje a co stresuje.

Rozdíly nás mohou spojovat, pokud jim budeme rozumět a naučíme se je oceňovat.


Reakce na SEMINÁŘ

Filip: „Poznání vlastního typu, odkrytí způsobu, jak na sobě pracovat, a zejména poznání, že žádný typ není sám o sobě ‚lepší’ nebo ‚horší’ než ostatní, má téměř terapeutický, každopádně ale blahodárný účinek.“

Svatava: „Poznání Teorie typů pro mě znamenalo velkou úlevu a optimismus do budoucna – jinakost manžela a syna teď nevnímám jako jejich chyby, ale uvědomuji si, že potřeby každého typu jsou jiné. Jakkoli samozřejmě to zní, často právě tohle ve výchově a celkově v životě nezohledňujeme.“

Marie: „Příjemná byla nízká míra teorie a vysoká míra praktických cvičení. Vtipná byla videa dětí a názorné byly osobní zkušenosti lektorky a příklady z její praxe.“

Karel: „Jsem spíše introvert, takže mi naprosto vyhovovalo, že jsem se nemusel nijak moc projevovat před větší skupinou. Zároveň mne ale práce ve skupinkách moc bavila, přišlo mi to přirozené.“

Šárka Miková

psycholožka, 20 let poskytuje poradenství dospělým i dětem, školám i firmám, a to v oblasti výchovy, vzdělávání, osobního rozvoje a práce s týmy

KNIHA

Nejsou stejné. Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě
(Mea Gnosis, 2018)
Formát: 180 × 255 mm,
vázaná, 512 stran

Kniha odhaluje potřeby ukrývající se za různými projevy chování dětí a přináší doporučení, jak na ně reagovat.

Děti totiž nejsou stejné. Už odmala u nich hraje významnou roli typ osobnosti, který je dán „nastavením mozku“ a který ovlivňuje také naše jednání v dospělosti. Skrze respekt k vrozeným odlišnostem mezi lidmi můžeme lépe spolupracovat, správně vychovávat i dobře učit.

Tento web, tak jako skoro všechny weby na světě, využívá k poskytování služeb cookies. Teorie typu Vás o tom musí dle nařízení EU informovat a požádat o souhlas, což tímto činí. Děkuji!
Souhlasím